SYSTEM – Wsparcie działań przez WFOŚiGW

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Część 2) REGION

Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 
 

Cel programu

Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które nie mogą być sfinansowane ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej poprzez udzielenie im przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania.
 

Treść programu

 

Dokumenty

system_2015_grudzien_2015.pdf
system_2015_grudzien_2015.pdf - (119,72 KB) Treść programu "SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW"

Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków dla WFOŚiGW określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
 3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach umieszczanych na swoich stronach internetowych.

Formy dofinansowania
Udostępnienie środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci

 1. Beneficjentem programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Beneficjentem końcowym programu są jednostki samorządu terytorialnego, które otrzymują wsparcie za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Lesław Puczniewski
leslaw.puczniewski@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 104

Z-ca koordynatora 

 

Daniel Kryś
daniel.krys@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 438

 


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze

Część 2) REGION

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
 3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania
Pożyczka.

Beneficjenci

 1. Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Beneficjentami końcowymi programu są podmioty realizujące przedsięwzięcia na rzecz intensyfikacji regionalnych działań ochrony środowiska lub gospodarki wodnej.

 


Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Lesław Puczniewski
leslaw.puczniewski@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 104

Z-ca koordynatora 

 

Daniel Kryś
daniel.krys@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 438

 


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze

Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego 

Terminy i sposób składania wniosków

 1. Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
 2. Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.
 3. Terminy składania wniosków dla beneficjentów końcowych określają indywidualnie WFOŚiGW i umieszczają na swojej stronie internetowej.

Formy dofinansowania

 1. Pożyczka.
 2. Środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielanie dotacji.

Beneficjenci

 1. Beneficjentami programu są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 2. Beneficjentami końcowymi programu są:
  1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki lub podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
  2. osoby fizyczne (wybór tej kategorii beneficjentów należy do decyzji poszczególnego WFOŚiGW udzielającego dofinansowania).

Informacje szczegółowe

Koordynator programu

Lesław Puczniewski
leslaw.puczniewski@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 104

Z-ca koordynatora 

 

Daniel Kryś
daniel.krys@nfosigw.gov.pl

tel. (0-22) 45 90 438

 


Składanie wniosków

Składanie wniosków odbywa się za pomocą generatora wniosków o dofnansowanie ze środków krajowych
Informacje i instrukcje do generatora wniosków
Generator wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych
http://gwd.nfosigw.gov.pl
(strona otworzy się w nowym oknie)

 

Szczegółowe informacje o naborze

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry