Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna


Cel programu

Celem programu jest wspomaganie systemu zarządzania jakością środowiska oraz wspomaganie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa i gospodarki ze szczególnym uwzględnieniem wywiązywania się Polski ze zobowiązań międzynarodowych.

Treść programu

program_monitoring_2015-2020.pdf
program_monitoring_2015-2020.pdf - (832,7 KB) Treść programu Wspieranie działalności monitoringu środowiska

Część 1) Monitoring środowiska

Terminy i sposób składania wniosków
Wnioski o dotacje i pożyczki należy składać w terminie od 2 stycznia 2017 r. do 30 listopada 2017 r. do godz. 15.30 lub do wyczerpania alokacji środków.

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka
3) przekazanie środków

Beneficjenci

1) podmioty należące do sektora finansów publicznych, w tym państwowe jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

2) jednostki naukowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki;

3) uczelnie niepubliczne;

4) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, fundacje (dla tych podmiotów udzielane będą wyłącznie pożyczki).


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowych


Informacje szczegółowe:

 

Koordynator programu Piotr Kowalski
piotr.kowalski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń

22-45-90-131

 

Wymagane dokumenty:

 

Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna

Terminy i sposób składania wniosków
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Formy dofinansowania
Dotacja.

Beneficjenci
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, który zgodnie z art. 102 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, wykonuje zadania państwa w zakresie osłony hydrologicznej i meteorologicznej społeczeństwa, środowiska, dziedzictwa kulturowego, gospodarki i rozpoznawania zagrożeń niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze lub hydrosferze.


Nabór wniosków kierowników państwowych jednostek budżetowychInformacje szczegółowe

 

 

Koordynator programu Renata Szczerek
renata.szczerek@nfosigw.gov.pl
Z-ca koordynatora  Andrzej Rzeszotarski
andrzej.rzeszotarski@nfosigw.gov.pl

 

Wydział Monitoringu Środowiska i Zagrożeń 22-45-90-131

 

zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf
zalacznik_cz._2_szczegolowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych.pdf - (116,3 KB) Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych

 

Słowa kluczowe

  

 

powrót
do góry