Współfinansowanie programu LIFE

Cel programu:

Celem programu jest poprawa jakości środowiska, w tym środowiska naturalnego, przy wykorzystaniu przez Polskę środków dostępnych w ramach Programu LIFE.

Treść programu:

pp_wspolfinansowanie_programu_life__2018.pdf
pp_wspolfinansowanie_programu_life__2018.pdf - (650,11 KB) Program priorytetowy "Współfinansowanie Programu LIFE" 04.2018
zalacznik_do_programu_priorytetowego-1.pdf
zalacznik_do_programu_priorytetowego-1.pdf - (71,85 KB) Załącznik do programu priorytetowego

Informacje szczegółowe:

ikonka e-mail Koordynator programu Radosław Domagała
radoslaw.domagala@nfosigw.gov.pl
ikonka telefon Wydział ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu LIFE

22-45-90-435

 

Składanie wniosków:

    Wnioski można składać za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie ze środków krajowych

Tryb składania wniosków:

 • dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły
   
 • dotacja, przekazanie środków- nabór ciągły skrócony (dotyczy wniosków, które nie były składane w naborze ciągłym lub w ramach naboru ciągłego zostały odrzucone z powodu niespełnienia kryteriów dostępu)
   
 • pożyczka- nabór ciągły

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

 

Beneficjenci:

Zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą;
   
 • osoby prawne;
   
 • państwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które podejmują realizację przedsięwzięcia jako Beneficjent koordynujący projektu LIFE+/LIFE lub są Współbeneficjentami krajowego albo zagranicznego projektu LIFE+/LIFE

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja
 • przekazanie środków
 • pożyczka, w tym pożyczka przeznaczona na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Instrumentu Finansowego LIFE+/Programu LIFE

 

Słowa kluczowe

  

 

.

powrót
do góry