Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Pojazdy jednośladowe są w obszarze zainteresowania, prowadzimy pogłębioną analizę rynku w tym segmencie.

  • Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tj. faktura końcowa nie może być opłacona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wyklucza to jednakże możliwości rozpoczęcia projektu np. poprzez umowę wstępną i opłacenie np. zaliczki

  • Zgodnie z ogłoszeniem wnioski będzie można składać do 31.07.2020 r. lub do wyczerpania limitu. Nie przewidujemy możliwości złożenia wniosku po wyczerpaniu alokacji. W grudniowy opisie było to doprecyzowane, w aktualnym nie znalazłem.

  • Takie są warunki naboru w każdym przypadku działanie inwestycyjne obarczone jest pewnym ryzykiem. W przypadku niedotrzymania warunków umowy o dofinansowanie powstają przesłanki do wypowiedzenia umowy i żądania zwrotu środków.

  • Dofinansowaniu podlega przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego pojazdu. Realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia wniosku. Pojazd zarejestrowany 18 czerwca br. nie będzie podlegał dofinansowaniu. 

  • Zgodnie z przyjętym harmonogramem nabór wniosków rozpoczął się w dniu 26.06.2020 r.

  • Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie tj. faktura końcowa nie może być opłacona przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, nie wyklucza to jednakże możliwości rozpoczęcia projektu np. poprzez umowę wstępną i opłacenie np. zaliczki

.