Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

 • Tak może Pani złożyć wniosek o dofinansowanie, jeśli samochód nie będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

 • Ad 1) Obecnie program nie przewiduje konkretnego terminu na dostawę auta od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Proszę mieć jednakże na uwadze, że zgodnie programem priorytetowym Zielony samochód – termin na wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć upływa z końcem 2021 r. Planowany termin zakupu samochodu powinien uwzględniać czas niezbędny do procedowania działań  związanych rozliczeniem umowy o dofinansowanie, w tym wypłatą środków.Należy również pamiętać, iż zgodnie z zapisami programu priorytetowego przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie;

  Ad 2) Przed podpisaniem umowy nie będzie wymagana oferta handlowa na zakup samochodu elektrycznego;

  Ad 3) Tak, zgodnie z aktualnym wzorem umowy, przed jej podpisaniem należy wpisać konkretną markę i model samochodu. Zgodnie z zapisami § 5 ust. 2 wzoru umowy dotacji: „zmiana ….. marki i modelu pojazdu nie stanowi zmiany Umowy. W takim przypadku wymagane jest przesłanie …. pisma z podaniem nowych danych.” Należy jednak pamiętać, iż w przypadku tańszego samochodu dofinansowanie zostanie automatycznie obniżone do 15 % ceny nabycia samochodu. Natomiast w przypadku wyższej ceny nabycia niż w zatwierdzonym Wniosku o dofinasowanie może nie być możliwości zwiększenia dofinasowanie do 15 % ze względu na wyczerpaną pulę alokacji i wtedy dofinansowanie pozostanie na poziomie z wniosku o dofinansowanie.

 • Oświadczenia będą znajdować się we wniosku – będzie to jedna z zakładek.

 •  Jeśli złożenie wniosku, faktura, opłacenie, rejestracja i odbiór samochodu nastąpi 26.06.2020 r. lub później – to jest ok.

 • Dla uproszczenie przyjęliśmy max wysokość kosztu i dofinansowania. Na kolejnych etapach umowa/wniosek o płatność będzie możliwość dokonania stosownej korekty (dla auta spełniającego w dalszym ciągu zasady kryteria programu).Uprzejmie proszę o przemyślane działania, w celu ograniczenia zbędnej pracy dla siebie i innych i umożliwienie skorzystania ze wsparcia osobom naprawdę zdecydowanym.

 • Dofinansowaniu podlega zakup samochodu, którego cena nie przekracza 125 000 brutto. Droższe samochody nie są objęte dofinasowaniem. Przedsięwzięcie (zakup pojazdu) nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Nie, tylko łącznie z autem.

.