Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Program Zielony samochód skierowany jest do osób fizycznych. Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • W celu zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z tytułu dofinansowania udzielonego Beneficjentowi, Beneficjent przelewa na rzecz NFOŚiGW swoje uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia do kwoty dofinansowania, a więc cesja dotyczy tylko części wierzytelności (czyli przykładowo: jeśli dofinansowanie z NFOŚiGW=11 tys. zł, a suma ubezpieczenia=80 tys. zł to na NFOŚiGW scedowane zostanie 13,7% wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej).

  • Od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie można nabywać pojazdy, z zastrzeżeniem, że samo złożenie wniosku nie stanowi prawnego zobowiązania NFOŚiGW do wypłaty dofinansowania

  • Beneficjentami programu Zielony samochód mogą być osoby fizyczne. Obecnie w obszarze elektromobilności prowadzimy nabór w ramach programu eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1), którego Beneficjentami mogą być Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.) oraz programu Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż, którego Beneficjentem może być Mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca albo średni przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. Informacje o powyższych naborach z zakresu elektromobilności są dostępne pod adresami: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/evan/nabor-wnioskow-/http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/koliber/nabor-wnioskow-/Lista pozostałych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW jest dostępna pod adresem:http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2020.html

  • Program Zielony samochód skierowany jest do osób fizycznych. Nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. tj. nie może być wykorzystywany do oferowania towarów lub usług na rynku, w szczególności do świadczenia usług transportowych lub przewozu osób w tym przewozu okazjonalnego oraz nie może być udostępniany na rynku w innej formie, a także nie może być przedmiotem najmu. Zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • W celu zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z tytułu dofinansowania udzielonego Beneficjentowi, Beneficjent przelewa na rzecz NFOŚiGW swoje uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia do kwoty dofinansowania, a więc cesja dotyczy tylko części wierzytelności (czyli przykładowo: jeśli dofinansowanie z NFOŚiGW=11 tys. zł, a suma ubezpieczenia=80 tys. zł to na NFOŚiGW scedowane zostanie 13,7% wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej).

  • Program priorytetowy „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)” dotyczy tylko samochodów elektrycznych.

.