Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

 • Jest to dodatkowe badanie techniczne polegające na dokonaniu odczytu wskazania drogomierza (badanie fakultatywne na wniosek właściciela). Należy dokonywać je corocznie przez 2 lata po dacie rejestracji pojazdu (musza być 2 odczyty).

  Dla samochodu nowego pierwszy przegląd przypada po 3 latach. Na podstawie jakich przepisów diagnosta może po prostu wpisać przebieg samochodu na moje żądanie do CEPIK?

  Podstawą jest art. 81 ust. 11 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (badanie dodatkowe na wniosek właściciela w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza).

 • Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • NIE. formularz GWD zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia naboru tj. 26.06.2020 r.

 • NIE. Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • NIE. Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  Płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • NIE. Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  Płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

 • TAK. Program dotyczy dofinansowania zakupu EV dla osób fizycznych. Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej będzie składany przy wykorzystaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór rozpocznie się w dniu 26.06.2020 r. Aplikacja znajduje się pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Więcej informacji o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/

.