Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Co do zasady wkład własny nie jest wymagany. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udzielenia dofinansowania: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow.

  • Alokacja to budżet programu wynoszący 37,5 mln zł, co daje możliwość przyznania dofinansowania min. 2 000 szt. aut.  W naborze ciągłym dofinansowanie przyznawane jest w kolejności wpływu.

  • Zgodnie z pkt. 7.3 programu priorytetowego Warunki dofinansowania lit. f) dofinansowanie nie będzie udzielane na przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie z publicznych środków krajowych lub zagranicznych, w szczególności ze środków budżetu Unii Europejskiej.

  • Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, czyli płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

  • Dofinansowaniu podlega przedsięwzięcie polegające na zakupie nowego pojazdu. Realizacja przedsięwzięcia nie może być zakończona przed dniem złożenia wniosku. Pojazd zarejestrowany 18 czerwca br. nie będzie podlegał dofinansowaniu. 

  • Prowadzimy pogłębioną analizę w tym zakresie. Scenariusz o jaki pan pyta nie jest w przyszłości wykluczony.

  • W celu zabezpieczenia wierzytelności NFOŚiGW z tytułu dofinansowania udzielonego Beneficjentowi, Beneficjent przelewa na rzecz NFOŚiGW swoje uprawnienia z tytułu umowy ubezpieczenia majątkowego przedmiotu zabezpieczenia do kwoty dofinansowania, a więc cesja dotyczy tylko części wierzytelności (czyli: jeśli dofinansowanie z NFOŚiGW=11 tys. zł, a suma ubezpieczenia=80 tys. zł to na NFOŚiGW scedowane zostanie 13,7% wierzytelności z tytułu polisy ubezpieczeniowej).

.