Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Potwierdzam 26.06.2020 r. to planowany dzień rozpoczęcia naboru. Zgodnie z Regulaminem wniosek składany będzie jedynie w formie elektronicznej zatem wszelkie załączniki będą miały postać elektroniczną. W przypadku upoważnienia nie jest wymagana forma notarialna.

  • zaświadczenia o przeprowadzonych dodatkowych badaniach technicznych pojazdu w Stacji Kontroli Pojazdów wraz z wpisem do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), z których wynikać będzie potwierdzenie spełnienia wymogów, o których mowa ust. 2.Zaświadczenie jest standardowym dokumentem wydawanym  przez stację w związku z badaniem technicznym, wykonanym na wniosek właściciela. Co to ma być za badanie? Kiedy należy go dokonać? Jest to dodatkowe badanie techniczne polegające na dokonaniu odczytu wskazania drogomierza (badanie fakultatywne na wniosek właściciela). Należy dokonywać je corocznie przez 2 lata po dacie rejestracji pojazdu (musza być 2 odczyty).Dla samochodu nowego pierwszy przegląd przypada po 3 latach. Na podstawie jakich przepisów diagnosta może po prostu wpisać przebieg samochodu na moje żądanie do CEPIK? Podstawą jest art. 81 ust. 11 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (badanie dodatkowe na wniosek właściciela w celu dokonania odczytu wskazania drogomierza).Czy takie wpis ma nastąpić w dniu w którym upływa rok od odbioru? Jaka jest tolerancja dokonania takiego wpisu? Pierwsze badanie należy przeprowadzić najpóźniej w dniu upływu roku po rejestracji pojazdu, drugie najpóźniej w dniu upływu 2 lat po rejestracji pojazdu.  Jeżeli limit przebiegu wynoszący 10 000 km w danym roku zostanie wykonany, pierwsze badanie można zrobić w każdym momencie pierwszego roku, natomiast drugie do  2 lat po rejestracji pojazdu. Nie ma natomiast żadnej tolerancji w zakresie możliwości przesunięcia terminu końcowej daty ww. badań.

  • Zgodnie z treścią ogłoszenia nabór prowadzimy do dnia 31.07.2020 r.lub wyczerpania alokacji.

  • TAK. Program priorytetowy nie wyklucza pozyskania auta w formie kredytu. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udzielenia dofinansowania: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow

  • Co do zasady wkład własny nie jest wymagany. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi zasadami udzielenia dofinansowania: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow.

  • Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

  • Rekomendowana wielkość naklejki to 44 cm : 7 cm

.