Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Formularz GWD zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia naboru tj. 26.06.2020 r.

  • Osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o dofinansowanie elektrycznego auta osobowego kategorii M1 jako osoba fizyczna, z zastrzeżeniem, że  zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • Zgodnie z zapisami programu priorytetowego Zielony Samochód dofinansowanie nie może być przyznane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku. Przez zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakup pojazdu. Z opisanej sytuacji wynika, że przedsięwzięcie zostało już zakończone, czyli nie można ubiegać się o dofinansowanie na nabyte w maju auto.

  • Obecnie  nie ma możliwości zakupu pojazdów innych niż wskazanych w programach priorytetowych EVAN, KOLIBER oraz Zielony Samochód. Trwają prace nad notyfikacją pomocy publicznej. W kolejnych naborach nie wyklucza się finansowania przedsięwzięć dotyczących zakupu elektrycznych pojazdów innych kategorii.

  • Projekt nie może być zakończony przed dniem złożenia wniosku. Po dniu złożenia można dokonywać zakupu, nie mając jednakże gwarancji uzyskania dofinansowania.

  • NIE. formularz GWD zostanie opublikowany w dniu rozpoczęcia naboru tj. 26.06.2020 r.

  • Oświadczenia będą częścią formularza. W przypadku jeśli wnioskodawca jest jedynym właścicielem pojazdu nie są wymagane dodatkowe załączniki do wniosku. Natomiast jeżeli występują współwłaściciele, należy do wniosku załączyć skan upoważnienia do złożenia wniosku o dofinansowanie (upoważnienie jest wymagane jeżeli wniosek jest składany w imieniu własnym i współwłaścicieli pojazdu, w przypadku kilku współwłaścicieli należy złożyć upoważnienie od każdego ze współwłaścicieli). Dokumenty dotyczące współwłaścicieli zostały opublikowane na naszej stronie:http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/

.