Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Zgodnie z zapisami pp. przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

  • Niestety nie, zgodnie z zapisami programu priorytetowego Zielony Samochód dofinansowanie nie może być przyznane na przedsięwzięcie zakończone przed dniem złożenia wniosku. Przez zakończenie przedsięwzięcia należy rozumieć zakup pojazdu

  • Formularze są w testowaniu. Jednakże w NFOŚiGW generator zwyczajowo jest udostępniany w dniu rozpoczęcia naboru.

  • Niestety nie. Trzeba będzie złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia nowego naboru.

  • W obecnie ogłoszonych konkursach nie ma możliwości aplikowania o dofinansowanie dla pojazdu osobowego wykorzystywanego do działalności innej niż przewóz osób taksówką. Pojazd osobowy elektryczny może być dofinansowany w ramach naboru „Zielony samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1)”, ale jest do dofinansowanie skierowane tylko i wyłącznie do osób fizycznych, a nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Trwają prace nad notyfikacją pomocy publicznej. W kolejnych naborach nie wyklucza się finansowania przedsięwzięć dotyczących zakupu elektrycznych pojazdów osobowych przeznaczonych na działalność inną niż przewóz osób taksówką.

  • Niestety nie. Trzeba będzie złożyć nowy wniosek o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia nowego naboru.

  • Przy koszcie nabycia samochodu za 110 tys. PLN można wnioskować o dotację w wysokości 15 % czyli w tym przypadku 16,5 tys. PLN. Program dotyczy dofinansowania zakupu samochodów elektrycznych dla osób fizycznych. Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej będzie składany przy wykorzystaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór rozpocznie się w dniu 26.06.2020 r. Generator zwyczajowo udostępniany jest w dniu rozpoczęcia naboru. Aplikacja znajduje się pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/ . Więcej informacji o naborze i pozostałe warunki wymagane do spełnienia znajdują się na stronie: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow/

.