Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i opdpwiedzi

  • Beneficjentami Programu priorytetowego Zielony samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1) mogą być osoby fizyczne. Przedsięwzięcie polega na zakupie nowych pojazdów kategorii M1. Przez nowy pojazd należy rozumieć pojazd fabrycznie nowy, który nie był przed zakupem zarejestrowany. Nabyty w ramach  przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Wniosek o dofinansowanie będzie składany w formie elektronicznej przy wykorzystaniu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Nabór rozpocznie się w dniu 26.06.2020 r. Aplikacja znajduje się pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl/Więcej informacji o naborze: http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/zielony-samochod/nabor-wnioskow

  • Nabory dla programów KOLIBER – taxi dobre dla klimatu, Evan – elektryczny samochód dostawczy (N1) oraz Zielony Samochód – dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego (M1) prowadzone są przez NFOŚiGW.

  • Jeśli złożenie wniosku, faktura, opłacenie, rejestracja i odbiór samochodu nastąpi 26.06.2020 r. lub później – to jest ok.

  • Osoba fizyczna  prowadząca działalność gospodarczą może złożyć wniosek o dofinansowanie elektrycznego auta osobowego kategorii M1 jako osoba fizyczna, z zastrzeżeniem, że  zakupiony w ramach przedsięwzięcia pojazd nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej.

  • Program Zielony Samochód przewiduje dofinansowanie w formie bezzwrotnej dotacji na zakup auta. Dofinansowanie dla pojazdu nabytego w formie leasingu nie jest przewidziane. Natomiast jeśli pojazd zakupiony będzie przy udziale pożyczki bankowej, dofinansowanie może być przyznane pod warunkiem możliwości uzyskania cesji z policy OC AC na rzecz NFOŚiGW w wysokości przyznanej dotacji.

  • Jest to standardowy zapis NFOŚiGW w zakresie kwalifikowania VAT. W przedmiotowym programie ma on jedynie charakter informacyjny ponieważ beneficjentem programu są osoby fizyczne, a nabyty w ramach przedsięwzięcia pojazd nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej (…). Z tego też względu podatek VAT będzie w tym przypadku liczony do ceny nabycia auta. Ostatecznie Beneficjent może zakupić auto w cenie do 125 tys. brutto. Planujemy przeprowadzenie webinarium o szczegółach poinformuje wkrótce na naszych stronach.

  • Jeśli Klient złoży prawidłowo wniosek i zostanie on zaakceptowany a następnie zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, Klient w opisanej przez Pana sytuacji nie straci dotacji. Obecnie program nie przewiduje konkretnego terminu na dostawę auta od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie. Proszę mieć jednakże na uwadze, że zgodnie programem priorytetowym Zielony samochód – termin na wydatkowanie środków w ramach przedsięwzięć upływa z końcem 2021 r. Planowany termin zakupu samochodu powinien uwzględniać czas niezbędny do procedowania działań  związanych rozliczeniem umowy o dofinansowanie, w tym wypłatą środków. Należy również pamiętać, iż zgodnie z zapisami programu priorytetowego przedsięwzięcie nie może być zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Okres kwalifikowania od 01.05.2020 r. oznacza, że w tym okresie mogą być ponoszone pierwsze wydatki np. zaliczka. Jednakże, płatność końcowa za fakturę i odbiór auta nie może być wcześniejsza niż złożenie wniosku o dofinansowanie.

.