Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Zakupione pojazdy mogą być dysponowane w miarę bieżących potrzeb.

 • Tak.
  Czy w ramach konkursu stosowane będą punktowane kryteria czy jedynie kryteria dostępu oraz dopuszczające, a także oceny: finansowa i dopuszczalności pomocy publicznej?
  Nie. Wnioski składane będą w trybie ciągłym a nie konkursowym.
   

 • Wskazana formuła jest dopuszczalna, tzn. świadczenie usług przez zakład budżetowy, jednak  nie w drodze umowy. Proszę o sprawdzenie czy możecie Państwo z formalno-prawnego punktu widzenia  zawrzeć umowę z jednostką budżetową. Kwestię powierzenia powinien regulować statut, nadany przez jednostkę tworząca zakład.

 • Okres kwalifikowalności jest taki sam dla wszystkich trzech naborów. Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie przedstawia harmonogram realizacji inwestycji.

 • Nie, nie ma obowiązku dołączenia  prognozy ruchu. Niemniej jednak, w SW musicie Państwo opisać organizację i prognozę ruchu.

.