Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Tak. Wysokość dotacji jest taka sama bez względu na formę prawna podmiotu.

 • Potrzebne jest jeszcze szersze wyjaśnienie przedmiotu działalności spółki komunalnej, ale jak rozumiem autobusy będą wykorzystywane przez spółkę komunalną do czynności opodatkowanych.
  W takim przypadku VAT będzie kosztem niekwalifikowanym, gdyż gminie będzie przysługiwało prawo do pełnego odliczenia podatku VAT od zakupu autobusów, które zostaną przekazane do spółki komunalnej  w formie aportu.
  Podczas analizy wykorzystano stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej: https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/pisma-urzedowe/0113-kdipt1-3-4012-96-2018-1-jm-opodatkowanie-podatkiem-185000043
  Najważniejsze tezy:
  1)      gmina w zakresie  czynności aportu do spółki komunalnej nie działa jako organ władzy publicznej i w konsekwencji nie może skorzystać z wyłączenia, o którym mowa w art. 15 ust. 6 ustawy o VAT.
  2)      aport do spółki taboru autobusowego ma charakter cywilnoprawny.
  3)      gmina  wystąpi w roli podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, a ww. czynność - zdefiniowana jako dostawa towarów zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy.
  4)      podstawowym warunkiem w aspekcie prawa do odliczenia podatku VAT jest związek dokonywanych nabyć towarów i usług ze sprzedażą uprawniającą do dokonywania takiego odliczenia, czyli sprzedażą generującą podatek należny.
  5)      prawo do odliczenia dla gminy powstaje jako konsekwencja dokonania przez podatnika określonych zakupów, które są następnie wykorzystywane do czynności opodatkowanych.
   

 • Zgodnie z pkt.6.3. Programu „podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie ma prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie może być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta. Oznacza to, że w  przypadkach, gdy Beneficjent może odliczyć podatek VAT, ale rezygnuje z tej możliwości, podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym.

 • Tak.

 • Tak. Pomoc publiczna na zasadzie rekompensaty.

 • Do kontaktu z potencjalnymi Wnioskodawcami służy skrzynka ztp@nfosigw.gov.pl, nie prowadzimy infolinii dla programu Zielony transport publiczny (Faza I).

.