Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

 • Zakupione pojazdy mogą być dysponowane w miarę bieżących potrzeb.

 • Tak.

 • Nie. Wnioski składane będą w trybie ciągłym a nie konkursowym.

 • We wskazanej dokumentacji o metodyce obliczeń wskaźniki kończą się na normie euro 4.
  Chcąc wykonać poprawne wyliczenie i potwierdzanie efektu ekologicznego będą nam  niezbędne  wskaźniki dla normy euro. Zaktualizowano dane o normę EURO 5. Proszę zajrzeć na stronę naboru.
   

 • Nie jest wymagana kompletna dokumentacja techniczna i pozwolenie na budowę na etapie aplikowania o dofinansowanie.

 • Kosztami kwalifikowanym przy modernizacji i/lub budowie infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej, mogą być tylko koszty bezpośrednio związane z ładowanie/tankowaniem/zasilaniem pojazdów nabytych w ramach programu. Zakup pojazdu pogotowia technicznego nie może stanowić kosztu kwalifikowanego do dofinansowania.

 • Modernizacja sieci oraz jej elementów w celu budowy stacji ładowania jest kosztem kwalifikowanym do dofinansowania.

.