Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

                                                  

Pytania i odpowiedzi

  • Wnioski nie mogą być składane w partnerstwie. Wnioskodawcą może być operator bądź organizator transportu publicznego.

  • Na etapie składania wniosku można przedstawić harmonogram uzyskania wszystkich dokumentów.

  • Nie, limit km  mnie mniej niż 25 000 km dotyczy każdego z zakupionych pojazdów. Tabela 2. Koszty eksploatacyjne.

  • W przypadku wariantu inwestycyjnego polegającego na zakupie autobusu zeroemisyjnego w celu „uniknięcia” zakupu autobusu spalinowego euro VI, dane dotyczące kosztów eksploatacyjnych należy przyjąć na bazie szacunku. Należy ustalić mniej więcej długość tras jaką obsługiwał będzie zakupywany  autobus zeroemisyjny i na tej podstawie wyliczyć koszty eksploatacyjne dla autobusu euro VI (zużycie paliwa należy przyjąć w oparciu o średnie zużycie podawane przez producentów danego typu pojazdów).

  • Program nie przewiduje dofinansowania pojazdów inne niż nowe (pojazd nowy  - wcześniej nie rejestrowany). Na obecnym etapie nie ma możliwości zmiany zapisów programu.

  • Zasadniczo będziemy wymagać SW. Na www znajduje się wymagany jego zakres.

  • Koszt dokumentacji technicznej jest kwalifikowany.

.