Bieżące efekty wdrażania

Dotychczasowe efekty wdrażania Programu*

NFOŚiGW przy współpracy z sektorem bankowym realizuje program 45% dopłat do kredytów bankowych przeznaczonych na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w budynkach mieszkalnych. Każdy, kto posiada prawo do dysponowania budynkiem oraz nie jest podłączony do sieci ciepłowniczej dla celów podgrzewania wody użytkowej, może skorzystać z tej oferty. NFOŚiGW zarezerwował 450 mln zł na wypłaty dotacji do umów kredytu zawieranych w latach 2010-2014. W ramach przeprowadzonych naborów podpisano umowy z 7 bankami. Pierwsze kredyty z dotacją zostały udzielone w sierpniu 2010 r.

Budżet Programu (wypłaty):

Lata Plan (tys. zł) Wykonanie (tys. zł) % planu
2010-13 368 183 368 183 100%
2014 81 817 74 862 91%
Razem 450 000 443 045 98%

 

 

1. wnioski o przekazanie dotacji złożone przez banki w NFOŚiGW:
  66 435 na kwotę dotacji 443 045 tys. zł
  (w tym dla wspólnot mieszkaniowych: 51 na kwotę dotacji: 2 359 tys. zł)

2. przekazane dotacje:
  66 435 instalacji na kwotę dotacji 443 045 tys. zł

 Statystyka z wniosków złożonych przez banki w NFOŚiGW

 treść  średnio  razem
 powierzchnia zainstalowanych kolektorów (m2)
- w tym dla wspólnot mieszkaniowych
 7,15
50,37
475 207
2 569
 okres kredytowania (miesiące)  37,0  
 prowizja od udzielenia kredytu (%)  3,06%  
 oprocentowanie kredytu (%)  9,34%  
 wysokość kredytu na koszty kwalifikowane (tys. zł)
- w tym dla wspólnot mieszkaniowych
14,8
102,8
984 535
5 243
 wysokość dopłaty do kredytu (tys. zł)
- w tym dla wspólnot mieszkaniowych
6,7
46,3
443 045
2 359
 jednostkowy koszt kwalifikowany (zł/m2) 2 229  

 

Rodzaj zastępowanego nośnika energii:

  • węgiel kamienny          61,4%
  • energia elektryczna     11,2%
  • gaz ziemny                   18,8%
  •  inne                                8,6%
 

 Rozkład zrealizowanych inwestycji na terenie kraju:

   *stan na 06-11-2014 r.

.