Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

  • Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych

  • Część 2) Popularyzacja technologii zweryfikowanych w ramach Systemu Weryfikacji Technologii Środowiskowych ETV

  • Część 3) GREEN-upy – projekty typu start-up w obszarze innowacyjnych technologii środowiskowych

.