Budżet programu

Budżet na realizację celu programu wynosi do 2 500 000 tys. zł, w tym:

  • dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 75 000 tys. zł (w tym dla I naboru do 50 000 tys. zł),
  • dla zwrotnych form dofinansowania (faza B+R i W) – do 2 425 000 tys. zł (w tym dla I naboru do 1 950 000 tys. zł).

powrót

.