Fazy programu

Program jest podzielony na dwie fazy – Badawczo Rozwojową oraz Wdrożeniową.

Wsparcie jest dedykowane dla przedsięwzięć wpisujących się w co najmniej jeden z poniższych obszarów Krajowej Inteligentnej Specjalizacji:

    1. Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii;
    2. Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:

  •      Materiałów i technologii
  •      Systemów energetycznych budynków
  •      Rozwoju maszyn i urządzeń
  •      Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów

    3. Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
    4. Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku);
    5. Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie.

Przedsięwzięcia muszą charakteryzować się innowacyjnością co najmniej na poziomie krajowym. Pojęcie innowacyjności zostało zdefiniowane pod poniższym linkiem

powrót

.