Sokół-podsumowanie naborów 2017

07.04.2017 r.

W dniu 31 marca 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach programu  „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających  zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

W ramach naboru wpłynęło 57 wniosków na sumaryczną kwotę wnioskowanego dofinansowania ponad 2,15 mld złotych, w tym:

I. W ramach fazy B+R na dofinansowanie w formie dotacji: 36 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania: 85.444.820,00 zł

II. W ramach fazy W:

  • na dofinansowanie w formie pożyczki: 14 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 288.947.978,00 zł
  • na dofinansowanie w formie inwestycji kapitałowej: 7 wniosków na wnioskowaną kwotę dofinansowania 1.779.749.942,00 zł

.