Cel Programu

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS):

 • Biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska w zakresie:
   • Nowoczesnych biotechnologii w ochronie środowiska
 • Zrównoważona energetyka:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
   • Materiałów i technologii
   • Systemów energetycznych budynków
   • Rozwoju maszyn i urządzeń
   • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku
 • Surowce naturalne i gospodarka odpadami:
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7. Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
  • Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Innowacyjne rozwiązania i technologie w gospodarce wodno-ściekowej

Poprzez wdrożenie rozumie się uruchomienie produkcji nowego lub zmodernizowanego wyrobu, wdrożenie nowej technologii bądź rozpoczęcie świadczenia nowych usług.

8 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła dokument wykonawczy dla jednej ze strategii zintegrowanych – Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (Dynamiczna Polska) SIiEG - Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS).

W dniu 7 grudnia 2017 r. została zaakceptowana nowa lista i opisy KIS w związku z tym od grudnia 2017 r. obowiązuje nowa lista 17 krajowych inteligentnych specjalizacji wraz z nowymi szczegółowymi opisami KIS.

 

powrót

tresc_programu_priorytetoweg.pdf
tresc_programu_priorytetoweg.pdf - (617,17 KB) Treść Programu Priorytetowego Sokół – Nabór III
opis_krajowe_inteligentne_specjalizacje__2018.pdf
opis_krajowe_inteligentne_specjalizacje__2018.pdf - (465,47 KB) Opis Krajowe Inteligentne Specjalizacje – 2018

.

powrót
do góry