Nabór wniosków w ramach fazy W

OGŁOSZENIE O III NABORZE

Nabór wniosków w ramach Fazy W programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym ”.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Fazy W programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym ”.

Terminy i sposób składania wniosków

Dokumenty

ogloszenie_o_iii_naborze_faza_w_20180201_133501.pdf
ogloszenie_o_iii_naborze_faza_w_20180201_133501.pdf - (588,8 KB) Ogloszenie o III naborze
regulamin_iii_naboru_wnioskow.pdf
regulamin_iii_naboru_wnioskow.pdf - (203,54 KB) Regulamin III naboru

.