Aktualności

Zwiększenie alokacji na nabór wniosków w ramach FWD PL04

01-08-2017, 12:10

Zwiększenie alokacji na nabór wniosków w ramach FWD PL04 27.07.2017 Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” informuje o zwiększeniu alokacji na nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 na poziomie Programu. Aktualnie alokacja przeznaczona na ten nabór to 747 551,94 zł, czyli 171 484,40 euro. Alokacja została zwiększona zgodnie z zapisami pkt. 4 ogłoszenia o naborze wniosków. Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie została przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy poprzedzających miesiąc ogłoszenia naboru, gdzie 1 EUR = 4,3593 PLN) Link do strony Ministerstwa Środowiska

.