Aktualności

Konferencja szkoleniowa dotycząca ochrony obszarów podmokłych

27-10-2017, 10:30

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma zaszczyt zaprosić na międzynarodową konferencję szkoleniową dotyczącą ochrony obszarów podmokłych, współfinansowaną ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Programu Operacyjnego PL02  „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

Konferencja ma na celu wsparcie polsko-norweskiej wymiany doświadczeń, wiedzy, technologii i dobrych praktyk oraz propagowanie nowoczesnych technologii z zakresu ochrony obszarów podmokłych.

Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada br. w Augustowie i połączona będzie z wizytą studyjną w Biebrzańskim Parku Narodowym. Panele prowadzone będą w języku polskim i angielskim, z zapewnionym tłumaczeniem symultanicznym.

Konferencja przeznaczona jest przede wszystkim dla Beneficjentów: Programów Operacyjnych PL02, PL03, PL04 współfinansowanych ze środków MF EOG/NMF. Udział w konferencji jest bezpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia proszę kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego, dostępnego poniżej. W załączeniu wstępny program konferencji.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 09 listopada 2017 r.

UWAGA:

W przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników niż liczba wolnych miejsc, NFOŚiGW zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia naboru uczestników lub ograniczenia liczby zgłoszonych osób.

 

Zał. Formularz zgłoszeniowy

Wstępny program konferencji

.