Aktualności

Pytania i odpowiedzi związane z nowym naborem.

14-07-2014, 10:40

Wnioskodawców otwartego naboru uzupełniającego do Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”, finansowanego z MF EOG 2009-2014 zachęcamy do zapoznania się z treścią pytań i odpowiedzi.

Na stronie Operatora pod adresem:  http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/pytania-eog/kategoria,5.html publikowane są regularnie wszystkie zadawane przez wnioskodawców pytania i udzielane na nie odpowiedzi w zakresie tematyki konkursowej, dotyczącej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i odnawialnych źródeł energii.

 

 

 

.