Aktualności

Zapraszamy na szkolenie dla Wnioskodawców Programu Operacyjnego PL04

14-07-2014, 11:11

 W związku z ogłoszonym naborem uzupełniającym wniosków aplikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Operator Programu rozważa zorganizowanie, w ostatnim dniu lipca 2014 r., jednodniowego, bezpłatnego szkolenia dla potencjalnych Wnioskodawców.

Celem szkolenia będzie zapoznanie się z warunkami naboru, wyjaśnienie wątpliwości zgłaszanych przez potencjalnych wnioskodawców oraz omówienie dokumentów wymaganych do złożenia wniosku aplikacyjnego, którego zakres rzeczowy wpisuje się w następujące rezultaty programu:
 
·         „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”,
·         „Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
 
Jednodniowe szkolenie odbędzie się w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie na ul. Konstruktorskiej 3A, w sali 102, w dniu 31 lipca (czwartek) 2014 r. w godz. 9.30-14.30.
 
W przypadku małej ilości zgłoszeń Operator zastrzega sobie prawo odwołania szkolenia, zmiany jego terminu lub też zaproponowania innej formy informowania wnioskodawców o wymogach konkursu np. zorganizowanie tzw. „drzwi otwartych”.
W celu wstępnego wyrażenia zainteresowania udziałem w szkoleniu, prosimy wnioskodawców o przesłanie do dnia 21`lipca (poniedziałek) 2014 r. wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail: r.gapanowicz@nfosigw.gov.pl
 
Prosimy o zgłaszanie maksymalnie 2 uczestników. W przypadku otrzymania wystarczającej liczby zgłoszeń umożliwiającej organizację szkolenia, stosowna informacja potwierdzająca termin i miejsce szkolenia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Operatora Programu, zaś zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową o możliwości uczestnictwa oraz otrzymają szczegółowy program szkolenia.
Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku.
Telefon kontaktowy: Pani Renata Gapanowicz, tel. (022) 45 95 862
 

 

Pliki do pobrania

formularz zgloszeniowy pl04 31.07.2014.doc
formularz zgloszeniowy pl04 31.07.2014.doc - (49,5 KB) Formularz zgłoszeniowy na szkolenie.

.