Aktualności

Zatwierdzone listy rankingowe dla Programu Operacyjnego PL04

15-07-2014, 12:33

 

 
Przyznano ponad 213 mln zł z funduszy EOG dla projektów zmniejszających emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza i przyczyniających się do zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
 
11 lipca 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzone (w stosunku do przyjętych 8 maja 2014 r.) listy rankingowe projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
Na listach znalazło się łącznie 79 projektów: 72 z nich dotyczy efektywności energetycznej, a 7 - energii odnawialnej. Łączna kwota dofinansowania wynosi ponad 213 mln zł. Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ponad 90 tys. ton rocznie.
Lista projektów dofinansowanych w ramach Programu PL04 może zostać ponownie rozszerzona. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zatwierdzone listy rankingowe znajdują się poniżej.
 
11 lipca 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów przyjął również skorygowaną (w stosunku do listy z 6 czerwca 2014 r.) listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy norweskich, a dotyczących zmniejszenia produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi.

Skorygowana lista rankingowa znajduje się poniżej.

 

.