Aktualności

Zaktualizowana i rozszerzona lista rankingowa dla Programu Operacyjnego PL04

10-09-2014, 10:47

 

W wyniku oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie, wsparcie finansowe z funduszy EOG otrzymają nowe projekty zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz przyczyniające się do zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
5 września 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzoną listę rankingową projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" do rezultatu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach”.
Na listach znalazły się łącznie 83 projekty, z czego:
      76 dotyczy efektywności energetycznej (rozszerzenie listy o 4 projekty),
      7 dotyczy energii odnawialnej (lista nie uległa zmianie).
Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ponad 90 tys. ton rocznie.
Listy projektów dofinansowanych w ramach Programu PL04 mogą zostać ponownie rozszerzone. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Zatwierdzona lista rankingowa znajduje się poniżej.
 

 

Pliki do pobrania

lista rankingowa.pdf
lista rankingowa.pdf - (683,3 KB) Zaktualizowana lista rankingowa

.