Aktualności

Więcej pieniędzy z funduszy EOG na termomodernizację

15-09-2014, 15:16

Nabór został ogłoszony 4 lipca 2014 r. Wówczas na konkurs przeznaczono ponad 14,9 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami kwota ta ulegnie zwiększeniu, co najmniej dwukrotnie. Szczegółowa kwota zostanie podana w późniejszym terminie, po zakończeniu procedury odwoławczej wniosków złożonych w poprzednim naborze.

Dotację można uzyskać na realizację projektów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej: instalację w nich energooszczędnych i ekologicznych źródeł ciepła lub energii elektrycznej oraz wymianę, jak również modernizację węzłów cieplnych. O dofinansowanie z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą ubiegać się podmioty publiczne oraz podmioty prywatne realizujące zadania publiczne.

Wnioski można składać do godz. 15.00 osobiście w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub korespondencyjnie na adres NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Departament Ochrony Klimatu, Wydział Funduszy Norweskich i Zielonych Inwestycji, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa). W przypadku wniosków nadanych korespondencyjnie (za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesyłką kurierską) liczy się data nadania wniosku, z zastrzeżeniem, że dokumenty muszą zostać dostarczone do siedziby NFOŚiGW w ciągu 10 dni roboczych od ostatniego dnia terminu składania wniosków.

Szczegółowe informacje dla wnioskodawców, w tym kryteria wyboru projektów i regulamin konkursu dostępne są w ogłoszeniu na stronie Ministerstwa Środowiska:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach funduszy EOG 2009-2014 dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” oraz na stronie NFOŚiGW.

.