Aktualności

Zaktualizowana i rozszerzona lista rankingowa dla Programu Operacyjnego PL04

06-10-2014, 11:12

W wyniku oceny kolejnych wniosków o dofinansowanie, wsparcie finansowe z funduszy EOG otrzymają nowe projekty zmniejszające emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz przyczyniające się do zwiększenia produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.


30 września 2014 r. Komitet ds. Wyboru Projektów zatwierdził rozszerzone listy rankingowe  projektów zgłoszonych do dofinansowania z funduszy EOG w ramach otwartego naboru wniosków dla Programu PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" do rezultatów „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach” oraz „Wzrost produkcji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.
Na listach znalazło się łącznie 87 projektów, z czego:

  •     79 dotyczy efektywności energetycznej (rozszerzenie listy o 3 projekty),
  •     8 dotyczy energii odnawialnej (rozszerzenie listy o 1 projekt).

Realizacja powyższych przedsięwzięć pozwoli na ograniczenie emisji CO2 o ponad 99 tys. ton rocznie. Dofinansowanie zatwierdzonych wniosków wynosi ponad 245 mln PLN.
Listy projektów dofinansowanych w ramach Programu PL04 mogą zostać ponownie rozszerzone. Informacje na ten temat będą publikowane na bieżąco na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Zatwierdzone listy rankingowe znajdują się poniżej

Pliki do pobrania

.