Aktualności

Większe dofinansowanie z funduszy EOG na termomodernizację

24-10-2014, 14:29

15 września 2014 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektów dotyczących termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, zwiększeniu uległa łączna kwota dofinansowania przewidziana na konkurs (o ponad 28 mln zł). Dzięki temu więcej przedsięwzięć będzie mogło zostać zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego z funduszy EOG.
W związku z powyższym obecnie na projekty zgłoszone do dofinansowania w ramach naboru otwartego przeznaczono kwotę 10 469 088,77 EUR, tj. 43 793 245,22 PLN*, w tym:
na efektywność energetyczna (obszar programowy nr 5) – 5 853 636,28 EUR, tj. 24 486 345,91 PLN,
na energię odnawialną (obszar programowy nr 6) - 4 615 452,49 EUR, tj. 19 306 899,31 PLN.
Na udostępnianą w naborze kwotę składają się środki pochodzące z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.
W przypadku wystąpienia dodatkowych oszczędności, alokacja może ulec kolejnemu zwiększeniu.

Link do ogłoszenia: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-norweskie/nabory/art,6,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-funduszy-eog-2009-2014-dla-programu-operacyjnego-pl04-nabor-zakonczony-.html


*Kwota naboru wyrażona w walucie EUR, a następnie przeliczona przez Operatora Programu na walutę krajową i wyrażona w PLN, przy zastosowaniu średniego miesięcznego kursu wymiany, publikowanego w Oficjalnym Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (w serii C), liczonego dla ostatnich 6 miesięcy, gdzie 1 EUR = 4, 1831 PLN)

.