Aktualności

Informacja dotycząca kontaktów wnioskodawców z NFOŚiGW na etapie przygotowania wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków

24-10-2014, 14:31

Informacja dotycząca  kontaktów wnioskodawców z NFOŚiGW na etapie przygotowania wyjaśnień bądź uzupełnień do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach otwartego naboru dla Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”


Możliwość kontaktów wnioskodawców z NFOŚ na etapie formalnej oceny wniosków o dofinansowanie regulują zapisy Regulaminu Konkursu o dofinansowanie ze środków MF EOG przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii".
Rozdział III § 10. ust. 8. ww. Regulaminu stanowi, że: "Na etapie przygotowywania wyjaśnień bądź uzupełnień, dopuszcza się możliwość kontaktu wnioskodawcy z NFOŚiGW w formie pisemnej i elektronicznej. Wszystkie zadawane pytania i udzielane odpowiedzi będą umieszczane na stronie internetowej Narodowego Funduszu tak, by zapewnić wszystkim Wnioskodawcom równy dostęp do informacji."

W związku z powyższym ewentualne pytania dot. uzupełnień i poprawy wniosków prosimy kierować na adres: mfeog@nfosigw.gov.pl.


 

.