Dokumenty do rozliczania projektów

Uwaga! Aktualizacja formularza Wniosku o Płatność dotyczącego FWD dla PL02, PL03 i PL04

09-05-2017, 12:04
Aktualizacja formularza Wniosku o Płatność dotyczącego FWD dla PL02, PL03 i PL04

Formularz wniosku o płatność dla projektów z komponentem FWD

12-04-2017, 10:30
Z dniem 12.04.2017 r. wprowadzony został formularz wniosku o płatność dla projektów realizowanych wraz z komponentem dot. Funduszu Współpracy Dwustronnej oraz dla projektów dofinansowanych jedynie w...

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i Wniosku o Płatność dla PL02 i PL03

07-12-2016, 09:20
Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i Wniosku o Płatność dla PL02 i PL03

Uwaga! Aktualizacja formularza PWP dla PL04

11-10-2016, 14:56
Uwaga! Aktualizacja formularza PWP dla PL04.

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04

09-09-2016, 08:24
Uwaga! Z dniem 09.09.2016 r. zaktualizowane zostały formularze PWP i Wniosku o płatność dla PL04.

Uwaga! Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04

31-08-2016, 12:14
Aktualizacja formularzy PWP i wniosku o płatność dla PL04.

Aktualizacja PWP dla PL04

13-01-2016, 11:20
Z dniem 13.01.2016 r. zostały zaktualizowane formularze Planu Wdrażania Projektu dla PL04. Prosimy o ich stosowanie.

Aktualizacja Planu Wdrażania Projektu dla PL02

11-01-2016, 14:44
Z dniem 11.01.2016 r. zostały zaktualizowane formularze Planu Wdrażania Projektu dla PL02. Prosimy o ich stosowanie

Zmiana formularza raportu rocznego dla PL02

22-12-2015, 11:36
Zgodnie z art. 11 Sprawozdawczość umowy w sprawie projektu oraz art. 10 Sprawozdawczość porozumienia w sprawie projektu Beneficjent jest zobowiązany do sporządzania raportu rocznego z realizacji...

Uwaga! Aktualizacja formularzy Planu Wdrażania Projektu dla PL02 i PL03

19-10-2015, 13:42
Aktualizacja formularzy Planu Wdrażania Projektu dla PL02 i PL03.
1  2    

.

powrót
do góry