Kontakt

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Departament Środków Zagranicznych

Zespół Funduszy Norweskich

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Program PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów"
Izabela Puczyłowska tel. 22 45 90 534
 

Program PL03 „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”
Irena Olek tel. 22 45 90 516
 

                  Program PL04 (2013) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
 

                  Program PL04 (2014) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”
 

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielane telefonicznie mają charakter wyłącznie pomocniczy.
Obowiązujące wytyczne oraz zasady programowe zawarte są w zatwierdzonych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej Operatora Programu oraz NFOŚiGW.
 

e-mail:

 

.