Kontakt

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są w zakładce "Pytania i odpowiedzi"

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
www.nfosigw.gov.pl

Fundusz Współpracy Dwustronnej         

Wdrażanie planów zarządzania ekosystemem  

Zwiększona ochrona przed inwazyjnymi gatunkami obcymi oraz zapobieganie ich rozprzestrzenianiu się

Działania związane z ochroną środowiska i ekosystemów prowadzone przez NGO - Fundusz Małych Grantów

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach     

Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych         

Rozwój wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej i zawodowej

Budowa/modernizacja miejskich systemów ciepłowniczych i eliminacja indywidualnych źródeł ciepła

Uprzejmie informujemy, że informacje udzielane telefonicznie mają charakter wyłącznie pomocniczy.

Obowiązujące wytyczne oraz zasady programowe zawarte są w zatwierdzonych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej Operatora Programu oraz NFOŚiGW.

e-mail: mfeog@nfosigw.gov.pl

 

 

.