Nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU PL02

14-12-2016, 09:07
Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.: „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu...

Informacja o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki w ramach PL04

08-09-2016, 13:17
Informacja o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł...

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02

01-03-2016, 09:18
Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL02

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W RAMACH FUNDUSZU WSPÓŁPRACY BILATERALNEJ MECHANIZMU FINANSOWEGO EOG 2009-2014 DLA PROGRAMU PL02

15-01-2016, 15:09
Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu...

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy norweskich - rozstrzygnięcie naboru FWD PL04 NMF

13-01-2016, 10:01
8 stycznia 2016 r. Operator Programu wydał decyzję o przyznaniu dofinansowania dla dwóch projektów rekomendowanych przez Komitet Sterujący do uzyskania wsparcia ze środków Norweskiego Mechanizmu...

Uwaga! Aktualizacja Wniosku o rozszerzenie zakresu projektu w ramach PL03

05-01-2016, 15:29
W dniu 5 stycznia br. nastąpiła zmiana we Wniosku o rozszerzenie.

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie I naboru FWD PL02

30-12-2015, 15:00
22 grudnia 2015 r. Operator Programu zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach...

Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL03

29-12-2015, 14:06
Informacja o możliwości rozszerzenia zakresu projektów realizowanych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL03...

Dodatkowe środki dla Beneficjentów Programu Operacyjnego PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”

19-10-2015, 11:45
Minister Środowiska jako Operator Programu informuje Beneficjentów o możliwości ubiegania się o dodatkowe środki na nowe działania w projektach realizowanych w ramach rezultatu Efektywność...

Nabór wniosków dla organizacji zrzeszających/działających na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, a także związków..

22-07-2015, 14:14
Minister Środowiska, jako Operator Programu Operacyjnego PL04 pn.: „ Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” ogłasza nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej...
1  2    

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry