Aktualne nabory

Projekty bilateralne rekomendowane do dofinansowania z funduszy EOG - rozstrzygnięcie I naboru FWD PL02

30-12-2015, 15:00

22 grudnia 2015 r. Operator Programu zatwierdził listę projektów rekomendowanych do uzyskania wsparcia ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej dla Programu Operacyjnego PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”

Na liście znalazło się 11 projektów. Łączna kwota dofinansowania dla projektów, które znalazły się na liście wynosi 454 363,00 PLN.

Z uwagi na małe zainteresowanie konkursem, a także zgłoszenie wniosków na łączną kwotę dofinansowania niewyczerpującą dostępnej alokacji Operator Programu planuje ogłoszenie na początku 2016 r. kolejnego, uzupełniającego naboru wniosków bilateralnych na zmienionych, korzystniejszych dla wnioskodawców warunkach.

W sprawie terminów i szczegółów dotyczących nowego naboru do FWD PL02 zachęcamy zainteresowane podmioty do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.

Do wykorzystania pozostało jeszcze 631 036,10 PLN.

Zatwierdzona lista projektów rekomendowanych znajduje się poniżej:

Pliki do pobrania

nabor fwd pl02 - rekomendowane projekty 20160105 101523.xlsx
nabor fwd pl02 - rekomendowane projekty 20160105 101523.xlsx - (12,67 KB) Nabór FWD PL02 - lista rekomendowanych projektów

.