Aktualne nabory

Uwaga! Aktualizacja Wniosku o rozszerzenie zakresu projektu w ramach PL03

05-01-2016, 15:29

Zmianie uległy wymagane załączniki. Dokonano poprawy wniosku w części „Załączniki” poprzez wyrzucenie punktu  2-go oraz w punkcie 1-ym zapisu o wyłączeniu z przedstawiania oświadczeń przez j.s.t i ich związki.

Ze względu na fakt, że sesje rad gmin/miast/powiatów nie odbywają się często, ww. beneficjenci mieliby mniejsze możliwości/szanse na uzyskanie dodatkowego dofinansowania,  ponieważ byli zobowiązani tym zapisem aby dostarczyć więcej dokumentów na etapie składania wniosku.

Nowa wersja Wniosku znajduje sie  TUTAJ

.