Program PL02-Bio

Program Operacyjny (PL02) „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Obszar programowy: Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów

Plik PDFTreść programu „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”


Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się na ochronie różnorodności biologicznej i ekosystemów poprzez realizację projektów zmierzających do zatrzymania procesu zmniejszania się oraz zanikania różnorodności biologicznej. 

 

Rodzaje wspieranych projektów:
 
  • wzrost efektywności zarządzania oraz monitorowania obszarów Natura 2000;
  • wzrost odporności rodzimych ekosystemów na presję inwazyjnych gatunków obcych;
  • wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów;
  • zwiększony potencjał ekologiczny organizacji pozarządowych do promowania różnorodności biologicznej.
     

Projekt(y) predefiniowane:
1. Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów - ogólnokrajowa kampania informacyjna podnosząca świadomość na temat różnorodności biologicznej   

Fundusz małych grantów: Fundusz małych grantów dla organizacji pozarządowych zostanie ustanowiony w ramach niniejszego programu


Ikonka FAQ Program PL02 - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi

 


Informacje szczegółowe:

 

ikonka e-mail Koordynator programu Izabela Puczyłowska
   

 

 


Poniżej znajdują się dokumenty dotyczące programu operacyjnego PL02-Bio:

25 stycznia 2013 r. Komitet Mechanizmu Finansowego EOG zatwierdził "Strategię dla Funduszu Współpracy Dwustronnej" do Programu Operacyjnego PL02 "Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów". Partnerem w opracowaniu i realizacji strategii po stronie Darczyńców jest Norweskie Ministerstwo Środowiska. Zgodnie z założeniami strategii, beneficjentom Programu PL02 zostanie udostępnione ze środków MF EOG dodatkowe wsparcie finansowe na współpracę, wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk z podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii).

Strategia w języku polskim i w języku angielskim do pobrania poniżej:

.

powrót
do góry