Program PL03-Monitoring

Program Operacyjny (PL03) „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych” w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Obszar programowy: Monitoring środowiska oraz zintegrowane planowanie i kontrola

Plik PDFTreść programu „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”


Zakres Programu Operacyjnego koncentruje się na wsparciu dla służb odpowiedzialnych za monitoring środowiska i inspekcję oraz za geodezję i kartografię poprzez realizację projektów ukierunkowanych na poprawę wizualizacji oraz ułatwienie dostępu do danych oraz informacji zbieranych, przetwarzanych i rozpowszechnianych przez instytucje administracji publicznej.

Rodzaje wspieranych projektów

W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się realizację czterech projektów predefiniowanych:

  • wzmocnienie systemu oceny jakości powietrza w Polsce w oparciu o doświadczenia norweskie (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska),
  • wzmocnienie potencjału technicznego Inspekcji Ochrony Środowiska poprzez zakup urządzeń pomiarowych, wyposażenia laboratoryjnego i narzędzi informatycznych (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska),
  • monitoring efektów realizacji projektu PL0100 „Wzrost efektywności działalności Inspekcji Ochrony Środowiska na podstawie doświadczeń norweskich” (realizowany przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska),
  • model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych (realizowany przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii)

W ramach Programu Operacyjnego przewiduje się również ogłoszenie otwartego naboru wniosków.


Ikonka FAQ Program PL03 - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Informacje szczegółowe:

 

ikonka e-mail Koordynator programu Ewa Osiecka-Kamińska
   

 

 

26 lutego 2013 r. Biuro Mechanizmów Finansowych zatwierdziło Strategię Bilateralną dla Programu Operacyjnego PL03 "Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych". Partnerem w opracowaniu i realizacji strategii po stronie Darczyńców jest KLIF (Agencja ds. Klimatu i Zanieczyszczeń). Zgodnie z założeniami strategii, beneficjentom Programu PL03 zostanie udostępnione ze środków MF EOG dodatkowe wsparcie finansowe na współpracę, wymianę doświadczeń, wiedzy i najlepszych praktyk z podmiotami z Państw-Darczyńców (Islandii, Lichtensteinu, Norwegii).

Strategia w języku polskim i w języku angielskim do pobrania poniżej:

.

powrót
do góry