Program PL04-2014 Energia

Program Operacyjny (PL04) „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014

Obszar programowy: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii

Plik PDFTreść programu PL04-2014
„Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”Nabór wniosków od 3.02.2014 r. do 7.04.2014 r.Cel Programu

Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.
 
Rodzaj projektów kwalifikujących się do dofinansowania
Do dofinansowania kwalifikują się projekty w ramach rezultatu Programu pn.: „Zmniejszenie produkcji odpadów i emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i ziemi”, polegające na modernizacji lub wymianie istniejących źródeł ciepła wraz z modernizacją procesu spalania lub zastosowaniem innego nośnika energii (np. spalanie gazu, oleju lub biomasy poprzez eliminację spalania węgla).
 
Nie przewiduje się dofinansowania projektów polegających na budowie nowych źródeł ciepła lub budowie/modernizacji/wymianie źródeł zastępczych bądź awaryjnych, a także projektów polegających na zastosowaniu współspalania węgla z biomasą. Priorytetowo będą traktowane projekty dotyczące modernizacji źródeł ciepła o najwyższym wskaźniku redukcji emisji dwutlenku węgla (CO2). Minimalna wymagana wartość ograniczenia/uniknięcia emisji CO2/rok dla projektu wynosi 100 000 Mg/rok.

Wnioski dotyczą wyłącznie projektów nierozpoczętych.

Ikonka FAQ Program PL04 (2014) - Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi


Informacje szczegółowe:

ikonka e-mail Koordynator programu Anita Kurek

 

.

powrót
do góry