Pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PL04?

Proszę o informację dotyczącą wyjaśnienia definicji „podmiotu niepublicznego realizującego zadania publiczne”

Czy znana jest intensywność i kwota dofinansowania projektu w ramach PL04?

Jakie budynki mogą być zgłoszone w ramach projektu?

Jaki jest rodzaj kwalifikowalnych projektów inwestycyjnych?

Jaki jest zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach PL04?

Jakie dokumenty należy składać przy wniosku aplikacyjnym dotyczącym programu PL04?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

.

powrót
do góry