Pytania i odpowiedzi

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach PL04?

Proszę o informację dotyczącą wyjaśnienia definicji „podmiotu niepublicznego realizującego zadania publiczne”

Czy znana jest intensywność i kwota dofinansowania projektu w ramach PL04?

Jakie budynki mogą być zgłoszone w ramach projektu?

Jaki jest rodzaj kwalifikowalnych projektów inwestycyjnych?

Jaki jest zakres kosztów kwalifikowalnych w ramach PL04?

Jakie dokumenty należy składać przy wniosku aplikacyjnym dotyczącym programu PL04?

1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

Na skróty

Środki
krajowe
 

Dowiedz się więcej

Środki
unijne

Dowiedz się więcej

Środki
norweskie
i EOG

Dowiedz się więcej

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Dowiedz się więcej

Pomoc
publiczna

Dowiedz się więcej
powrót
do góry