Pytania i odpowiedzi

Czy kryterium lokalizacja projektu na obszarze cennym środowiskowo – dotyczy naszego projektu....

Skąd wartość minimalna redukcji 189,2 Mg CO2/rok – co jeśli projekt ma redukcję mniejszą niż ta wartość?

Dotyczy kryterium 1.2 Ocena ryzyka. ....

Jaki jest ostateczny termin uzyskania niezbędnych pozwoleń i decyzji? ....

Czy beneficjentem projektu może być jednostka organizacyjna Gminy?....

Czy zmiana struktury organizacyjnej jednostki...

Czy inwestycje na budynku aresztu śledczego mogą zostać zgłoszone do dofinansowania?

1    1  2  3  4  5  6  7  8  9    33

.

powrót
do góry