Pytania i odpowiedzi

Czy inwestycje na obiekcie służącym na potrzeby osób niepełnosprawnych mogą zostać zgłoszone do dofinansowania?

Czy związek gmin może Wnioskować o dofinansowanie ze środków MF EOG w ramach Programu PL04?

Czy można składać wniosek w partnerstwie przy czym partnerem jest instytucja z kraju Wnioskodawcy?

Czy obiekt z przeznaczeniem na funkcję mieszkań tymczasowych (socjalnych) dla osób eksmitowanych oraz mieszkań chronionych...

Czy budynki będące własnością lub pozostające we władaniu Państwowej Straży Pożarnej (PSP) spełniają kryteria "budynku ...

Jak należy rozumieć datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji projektu?

Ile wynosi okres trwałości projektu i w jaki sposób trwałość będzie weryfikowana?

1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    33

.

powrót
do góry