Pytania i odpowiedzi

Jeśli termomodernizowana nieruchomość jest we władaniu wnioskodawcy na podstawie umowy najmu, na jaki okres powinna być zawarta?

Czy we wniosku aplikacyjnym wnioskodawca powinien przedstawić prosty okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oddzielnie dla każd

Czy ograniczenie dotyczące wyłączania z zakresu projektu powierzchni wykorzystywanej w 50% i ...

Czy wynajem sal szkolnych przez szkołę innym podmiotom w oparciu o umowę najmu jest działalnością gospodarczą konkurencyjną?

Działalność gospodarcza - sprostowanie do Podręcznika – pomoc wnioskodawcy i Regulaminu Konkursu Programu PL04.

W jakiej wysokości środki powinien zabezpieczyć/udokumentować wnioskodawca Programu PL04?

Czy w celu ubiegania się o środki w ramach Programu PL04 wystarczającym będzie załączenie przez wnioskodawcę oświadczenia....

1    3  4  5  6  7  8  9  10  11    33

.

powrót
do góry