Pytania i odpowiedzi

Jakie są ramy czasowe realizacji projektów dofinansowanych z Programu Operacyjnego PL03?

Co to są Fundusze EOG?

Kto jest odpowiedzialny za nabór wniosków oraz wybór projektów do dofinansowania w ramach otwartego naboru?

Gdzie mogę znaleźć więcej informacji na temat Funduszy EOG?

Czy zakupy sprzętu są kwalifikowalne w ramach Programu Operacyjnego PL03?

Czy w ramach projektu można rozliczać koszty pośrednie?

Czy projekt realizowany w partnerstwie z podmiotami z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii będzie dodatkowo punktowany?

1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    33

.

powrót
do góry