Aktualności LIFE

Aktualne formularze wniosków już dostępne

29-06-2009, 08:03

Aktualne formularze wniosków o udzielenie promesy dofinansowania oraz wniosków o udzielenie dofinansowania ze środków NFOŚiGW przedsięwzięć współfinansowanych z LIFE+ są już dostępne na stronie www.nfosigw.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/formularze-wnioskow/dofinansowanie-ze-srodkow-nfosigw/

.