Aktualności LIFE

WAŻNE: Programy priorytetowe od 1 stycznia 2009

06-02-2009, 08:31

Od dnia 1 stycznia 2009 obowiązuje program priorytetowy pn. „Program dla wspierania działalności pozarządowych organizacji ekologicznych”, w ramach którego możliwe jest także finansowanie przygotowania wniosków LIFE+. W tym roku termin składania wniosków w ramach tego programu upływa 16 marca.

Od dnia 1 stycznia 2009 roku obowiązuje Program Priorytetowy „Program współfinansowania przedsięwzięć, uzyskujących wsparcie w ramach Instrumentu finansowego LIFE+". Celem tego programu jest zwiększenie stopnia wykorzystania przez polskie podmioty środków dostępnych w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+. W ramach powyższego Programu Priorytetowego przewidywane jest współfinansowanie wszystkich komponentów LIFE+.

.