Aktualności LIFE

Wszystkie polskie wnioski do LIFE+ przeszły ocenę formalną w Brukseli.

19-02-2009, 08:36

Komisja Europejska potwierdziła, że wszystkie 17 wniosków z Polski złożonych w naborze w 2008 roku pozytywnie przeszło ocenę formalną. Niestety 8 procent wniosków złożonych w ub. roku przez kraje członkowskie UE, zostało odrzuconych z uwagi na niespełnienie wymagań formalnych. Kolejnym etapem oceny polskich wniosków będzie sprawdzenie ich pod kątem zgodności z technicznymi i finansowymi zasadami programu LIFE+ a następnie zostaną zweryfikowane na podstawie kryteriów, takich jak jakość i spójność techniczna i finansowa, zgodność z ogólnymi celami LIFE+, oraz optymalne wykorzystanie środków finansowych i znaczenie międzynarodowe tych wniosków.

Komisja Europejska w opisanym naborze łącznie przyjęła 613 wniosków z 27 państw. Liderami wśród wnioskodawców bezsprzecznie są Włochy i Hiszpania. Polska po ocenie formalnej pozostaje na dziewiątym miejscu pod względem liczebności wniosków.

.