Aktualności LIFE

Kolejny nabór wniosków LIFE zostanie ogłoszony już 28 kwietnia!

14-02-2017, 11:27

Jak informuje Komisja Europejska, tegoroczny nabór wniosków w ramach Programu LIFE zostanie ogłoszony 28.04.2017 r. Wstępny harmonogram zakłada następujące terminy składania wniosków do KE:

Projekty tradycyjne:

• podprogram na rzecz klimatu – do 7 września 2017 r.

• podprogram na rzecz środowiska: ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami – do 12 września 2017 r.

• podprogram na rzecz środowiska: przyroda i różnorodność biologiczna oraz zarządzanie i informacja o środowisku – do 14 września 2017 r.

Projekty przygotowawcze:

• podprogram na rzecz środowiska – do 20 września 2017 r.

Projekty zintegrowane (I faza):

• podprogram na rzecz środowiska i klimatu - do 26 września 2017 r.

Już wkrótce NFOŚiGW przedstawi harmonogram naboru wniosków o współfinansowanie w ramach programu priorytetowego „Współfinansowanie Programu LIFE”.

Tegoroczny nabór wniosków LIFE jest ostatnim, w którym Polska ma zagwarantowaną alokację krajową dla Podprogramu działań na rzecz środowiska w wysokości ok. 40 mln euro. W kolejnych latach polscy Wnioskodawcy będą korzystać ze wspólnego budżetu KE i konkurować z Wnioskodawcami z całej Wspólnoty. Nabór w 2017 r. jest zatem dużą szansą na uzyskanie dofinansowania przez polskie podmioty, gdyż fakt wykorzystania alokacji przez inne kraje członkowskie będzie faworyzował polskie wnioski, które przekroczą minimalny próg punktacji KE.

Wkrótce odbędzie się kolejny Dzień Informacyjny LIFE, rozpoczną się szkolenia dedykowane poszczególnym obszarom priorytetowym, zaprosimy Państwa na spotkania konsultacyjne. Podczas tych wydarzeń będzie można uzyskać więcej informacji zarówno o Programie LIFE, jak i  tegorocznych naborach. Jak co roku nasz zespół będzie aktywnie służył Państwu swoją pomocą.

Więcej informacji już wkrótce na naszej stronie internetowej.

.